A Programokban résztvevő fiatal kutatók minden hónapban készítenek egy rövid beszámolót arról, hogy milyen kutatói munkát végeztek az adott hónapban illetve arról, hogy milyen konferenciákon, tréningeken és képzéseken vettek részt, hogy tudásukat illetve szakmai kapcsolati hálójukat bővítsék. A fiatal kutatók közül minden hónapban kiválasztásra kerül a  legjobb, azaz a „Hónap naplója” a lent ismertetett szempontrendszer alapján.


 

Nyertes (2016)

 

2. periódus

intézet

1. periódus

intézet

január

Czotter Nikoletta

MBK

Németh Andrea

ÁTHK

február

Kis Szilvia

MBK

Tapasztó Attila

MBK

március

Tóth Flórián

HAKI

Tóth Szabolcs

MBK

április

Kun Ágnes

ÖVKI

Tóth Roland

MBK

május

Túri Norbert

ÖVKI

Kosztik Judit

AKK

június

Székely Árpád

ÖVKI

Szilágyi Sámuel

GYKI

július

Molnár Zsuzsanna

ÉKI

Keresztény Tibor

MBK

augusztus

Tóth Flórián

HAKI

 

 

szeptember

Bakti Beatrix

ERTI

 

 

október

Kerezsi György ifj.

ÖVKI

 

 

november

Schmidtné Szantner Barbara Ildikó

ZÖKO

 

 

december

Sárkány Dorottya

AKK

 

 

 

Nyertes (2017)

 

2. periódus

intézet

1. periódus

intézet

január

Molnár Valéria Mária

ÉKI

 

 

február

Palásti Péter

HAKI

 

 

március

Kersztény Tibor

MBK

 

 

április

Túri Norbert

ÖVKI

 

 

május

Székely Árpád

ÖVKI

 

 

június

Révész Norbert

HAKI

 

 

július

Bakti Beatrix

ERTI

 

 

augusztus

Tóth Flórián

HAKI

 

 

szeptember

 

 

 

 

október

 

 

 

 

november

 

 

 

 

december

 

 

 

 

 

     A Kutatói utánpótlást elősegítő program naplóinak pontozási rendszere

Intézet neve

Fiatal kutató neve

Kutatói feladatok adaptálása a fiatal kutató szükségleteihez(1)

Kapcsolatrendszer alakulása, fejlesztése, intenzitása(2)

Kommunikáció és szakmai együttműködés változása(3)

Szakterület ismeretének fejlődése(4)

Napló általános igényessége(5)

Összpontszám (max. 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


Megjegyzés:
 

(1)  Arra keressük a választ, hogy a naplóból mennyire érzékelhető, hogy személyre szabott, szakmai fejlődést szolgáló kutatói feladatokat lát el a fiatal kutató.
       (pl.Kutatói feladatokat lát el? Bevonják őt a szakmai kérdések megvitatásába?)


(2)  A fiatal kutató szakmai kapcsolatrendszere bővülésének nyomonkövetése.
       (pl.Külföldön/belföldön mely kutatókkal, intézetekkel ismerkedett/értekezett; illetve mit tervez a jövőben ezirányban tenni.)


(3)  Kommunikációs készségek erősödése és a mentorral való  együttműködés  értékelése.
 

(4)  Szakmai tudatosság fejlődésének mérése. (A fiatal kutató szakmailag releváns konferenciákon, rendezvényeken vesz részt? Konferencián betöltött 
       szerepe? Pl. érdeklődő, előadó, poszteres kiállító; Van igénye a szakmai fejlődésre? pl. rövid kurzusok)
 

(5)  Megfogalmazás, igényesség, kellő átgondoltság, a naplók összefüggésének felépítése, határidőben történő rögzítés.