Kutatói utánpótlást elősegítő program

[HU] [EN]

Változat:2.4.1 (2019.12.18 11:26)

≪ Vissza

Magyar rózsafajták klímatoleranciájának és produkciós képességének vizsgálata

Mentor Dr. Boronkay Gábor
Telephely Budapest
Szakterület dísznövénytermesztés
Téma rövid bemutatása A NAIK GyDKI Budatétényi Rózsakertje közel 250 magyar nemesítésű fajtát mutat be és értékel. Ezek a rózsák többnyire a rózsakert korábbi vezetője, Márk Gergely nevéhez köthetőek. Az Intézetben folyamato-san végezzük a fajták objektív bírálatát abból a célból, hogy megbecsüljük a magyar fajták piacképességét. Módszerünk azon alapul, hogy mérhetővé próbáljuk tenni a fajták produkciós képességén és színtani tulaj-donságain alapuló dekorativitását. Ennek érdekében kolorimetrián és statisztikán alapuló matematikai mo-delleket dolgozunk ki, hogy igen nagy számú fajtát évi több alkalommal is hatékony
Jelentkezők kiválasztásánál figyelembe vett szempontok Magas fokú szakmai érdeklődés; precíz, tisztességes munkavégzés; megbízhatóság; újdonságok iránti fogé-konyság; a tudományos pálya komolyan vétele (hosszú távon kívánjon a témában dolgozni); legalább alapszintű dísznövénytermesztési ismeret; szabadföldi könnyű fizikai munka vállalása. Magas szintű angol nyelvtudás és jogosítvány nem feltétel, de előnyös.
Fiatal kutató feladata A kutató feladata az lesz, hogy bekapcsolódjon az intézet fajtaértékmérő vizsgálataiba. Segítsen továbbfej-leszteni a kidolgozás alatt álló értékelő modelleket, új módszereket fedezzen fel, és az értékeléshez nagy számú szabadföldi adatfelvételezést végezzen. A kutatónak később lehetősége lesz más intézetekkel együttműködve élettani, molekuláris vizsgálatokat (rezisztencia, stresztolerancia, folytonvirágzás, törpeség) is bevonni az értékelésbe, illetve a csipkebogyó kutatásában az intézetünk gyümölcstermesztési osztályaival is együtt dolgozhat.
Javasolt doktori iskola Szent István Egyetem (SZIE) → Kertészettudományi Doktor Iskola (KTDI-SZIE)
Program Kutatói utánpótlást elősegítő program 7
Státusz aktív